Resurse

Resursele LITIGORAS sunt cele intelectuale, oamenii. Membrii sau colaboratorii LITIGORAS trebuie să îndeplinească următoarele condiţii, în afară de implicare directă şi pe termen lung:

  • să fie consilier juridic, avocat, notar public, judecător, procuror, grefier, magistrat asistent, executor judecătoresc, lichidator judiciar, poliţist, mediator, expert judiciar, student la drept sau licenţiat în drept;
  • să nu fie membru al unui partid politic sau al unei organizaţii care militează politic;
  • să nu fie prepus, angajat, colaborator remunerat sau nu, consilier şi alte asemenea în cadrul unei instituţii a statului sau în cadrul oricărei entităţi juridice controlate de stat, altă calitate decât cele de mai sus;
  • dacă este notar, avocat, consilier juridic, executor judecătoresc, mediator sau expert judiciar să nu deţină o funcţie în cadrul organelor de conducere a profesiei în sens extins;
  • să îndeplinească condiţii de onorabilitate;
  • să nu fi colaborat cu securitatea, pentru persoanele născute înainte de 01.01.1975.

În prezent, activează în cadrul LITIGORAS, în ordinea alfabetică:

  • Ioana Ginara, născută în anul 1990, avocat în Baroul Constanţa
  • Stelian-Cristian Ion, născut în anul 1977, avocat în Baroul Constanţa
  • Viorel Papu, născut în anul 1981, avocat în Baroul Constanţa