Petiționare

În domeniul petiţionării, LITIGORAS are următoarele direcţii:

  • sesizarea conducerilor organelor judiciare, Consiliul Superior al Magistraturii, Ministerul Justiţiei, Avocatul Poporului, Curtea Constituţională, Uniunea Naţională a Barourilor din România şi orice alte instituţii care au legătură cu sistemul judiciar cu privire la derapaje sau influenţe negative asupra acestuia;
  • luarea de publică cu privire la acţiunile puterii executive şi legislative de a aduce atingere eficienţei actului de justiţie şi punerii în executare a hotărârilor judecătoreşti inclusiv prin promovarea de acţiuni în justiţie;
  • sesizarea organismelor internaţionale, publice sau private din statele democratice cu privire la problemele din sistemul judiciar din România;
  • sesizarea organelor judiciare cu privire la exercitarea clandestină, fără drept, a profesiei de avocat precum şi a altor profesii juridice liberale;
  • în general orice alte demersuri care să ducă la eficientizarea sistemului judiciar din România.