Culturalizare

În domeniul culturalizării, LITIGORAS are următoarele direcţii:

  • informarea cetăţenilor cu privire la drepturile şi obligaţiile lor constituţionale şi universale, mai ales în scopul responsabilizării acestora;
  • demararea de proiecte educaţionale în acelaşi sens, acolo unde este cazul cu implicarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării şi/sau a dezmembrămintelor administrative ale acestuia dar şi cu alte entităţi juridice;
  • organizarea de seminarii, colocvii sau alte asemenea cu privire la activitatea juridică/judiciară;
  • în general orice alte demersuri care să ducă la eficientizarea sistemului judiciar din România.